WC Ice Hockey Bratislava 2011 (Slovakia) 3D

Pre prezeranie 3D fotiek na počítači (notebook, WIN, MAC) je potrebné použiť okuliare, ktoré podporujú stereoskopické 3D zobrazovanie (aktívne, alebo pasívne) a na obrazovke, ktorá toto zobrazenie cez 3D okuliare podporuje (televízor, alebo monitor s podporou 3D).