O mne

Väčšinu svojho profesijného života som strávil v cestovnej kancelárii Satur Travel a.s. Tam som zastával v priebehu 16-tich rokov až do júna 2020 rôzne pozície často aj kumulovane v rovnakom čase (riaditeľ IT, riaditeľ Digital/online, riaditeľ kalkulačného oddelenia, expert pre redakčno-rezervačné systémy spoločnosti…). Z pozície svojich funkcií som popri tom venoval svoj pracovný čas aj dcérskym spoločnostiam (Satur Transport, Ruefa, Congress Services, Hotel Park, Slovenské plavby a prístavy…). Od roku 2016 do 2020 som bol konateľom cestovnej agentúry Verne Travel a.s.

Vo voľnom čase sa venujem fotografii a videu v rôznych formách a formátoch (foto a video 360VR, klasické foto a video, foto a video 3D stereoscopic, Tiny planet foto…)

Ak by ste mali záujem ma kontaktovať môžete tak spraviť cez moje LinkedIn konto, mailom, alebo napísaním odkazu cez kontaktný formulár vpravo dole na tomto webe.

Životopis:

(stiahnuteľná PDF verzia TU):

08/2016 – 07/2020

Konateľ / Obchodný riaditeľ
Verne Travel a.s.

• zodpovednosť za technickú, internetovú a webovú časť pri vzniku spoločnosti v roku 2010
• komplexná koordinácia prevádzky celej spoločnosti
• návrhy cieľov/KPI celej spoločnosti a ich komunikácia a vyhodnocovanie s akcionármi spoločnosti
• na základe globálnych KPI vytváranie cieľov pre jednotlivé predajné kanály
• návrh a prenesenie do praxe motivačného odmeňovacieho systému pre
jednotlivé predajné kanály
• Sledovanie a vyhodnocovanie ekonomických výsledkov spoločnosti a zodpovednosť za ich plnenie
• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na jednotlivých oddeleniach, ale aj medzi oddeleniami
• riadenie procesov spoločnosti a zabezpečovanie ich čo najvyššej efektívnosti
• spoluúčasť pri výbere zamestnancov spoločnosti
Personálna štruktúra spoločnosti:
15 zamestnancov, 4 pobočky (Žilina, Košice a 2x Bratislava)

Riaditeľ IT
Satur Travel a.s.

• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• nastavovanie cieľov/KPI a zabezpečovanie ich následného plnenia
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externými dodávateľmi
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania nastavených procesov
• vytváranie zadaní pre externých dodávateľov
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, efektívne zdvojenie pozícii, zastupiteľnosť a podobne)
• priebežné návrhy a realizácia modernizácie hardware i software
s prihliadnutím na pomer cena/výkon
• zabezpečovanie personálnej dostupnosti oddelenia v rozsahu 24/7
• dohľad nad firemnými sieťami
Pracovná náplň oddelenia:
• úplna a komplexná starostlivosť o servery (interné i v cloude umiestnené), počítače, periférie, dochádzkový systém
• zabezpečovanie technickej prevádzky firemnej mobilnej siete
• správa internetového prístupu na centrále, na pobočkách i ďalších zmluvne dohodnutých firiem
• technické zabezpečenie prevádzky pevných sietí na centrále i pobočkách
• rozsah správy cca. 180 počítačov a viac ako 50 pobočiek po celom Slovensku
• správa vlastných domén (funkčnosť a expirácie)
Personálna štruktúra oddelenia:
3 zamestnanci, 5 externých dodávateľov

10/2004 – 10/2019
10/2004 – 02/2016
01/2018 – 10/2019

Riaditeľ digital/online oddelenia
Satur Travel a.s.

• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• nastavovanie cieľov/KPl a zabezpečovanie ich následného plnenia
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externými dodávateľmi
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania oddelenia a procesov v ňom
• vytváranie zadaní pre externých dodávateľov
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, zdvojenie pozícii,
zastupiteľnosť’ a podobne)
Pracovná náplň oddelenia:
• komplexná technická starostlivosť o viaceré web stránky firmy (technická, funkčná – frontend a backend)
• evidencia, vyhodnocovanie a realizácia prichádzajúcich podnetov,
požiadaviek smerom k web stránkam
• zabezpečovanie rozvoja web stránok na základe podnetov a návrhov z iných oddelení
• SEO (implementácia, optimalizácia v súčinnosti s externou firmou)
• sledovanie štatistických ukazovateľov web stránok (analytics, search console, hotjar a podobne)
• implementácia externých zdrojov dát do firemných web stránok (web service, APl)
Personálna štruktúra oddelenia:
3 zamestnanci, 3 programátori, 3 externí dodávatelia

Riaditeľ kalkulačného oddelenia
Satur Travel a.s.

• návrh a realizácia projektu vytvorenia samostatného kalkulačného oddelenia
• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externým dodávateľom
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania procesov
• vytváranie zadaní pre externého dodávateľa
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, zdvojenie pozícii,
zastupitelnost’ a podobne)
• zabezpečovanie personálnej dostupnosti oddelenia v rozsahu 24/7
Pracovná náplň oddelenia:
• spracovanie obchodných dát pre ďalšie využitie
• kalkulovanie predajných dát do redakčného a rezervačného systému na základe dodaných podkladov
• operatívne zmeny vo vykalkulovaných ponukách
Personálna štruktúra oddelenia:
4 zamestnanci, 1 externý dodávateľ

05/2006 – 04/2016
10/2004 – 07/2020

Expert pre redakčno-rezervačné systémy spoločnosti
Satur Travel a.s.

• zodpovednosť za implementáciu a prevádzku jednotlivých systémov
• návrhy zlepšení, nových funkcionalít a realizácia v spolupráci s dodávateľmi
• priebežné dohliadanie na funkčnosť a prevádzku celého systému
• sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie efektívnosti fungovania systému
• implementácia nových verzií a aktualizácií
• manažment zberu, nahlasovania a testovania chýb vo funkčnosti
• vyhodnocovanie podnetov od užívateľov
• riešenie zadaní a pripomienok od užívateľov samostatne, alebo v súčinnosti s dodávateľmi
• pravidelné stretnutia a konzultácie s dodávateľmi systémov
• odborná operatívna pomoc a poradenstvo pre používateľov v rozsahu 24/7
• pravidelné školenia a preškoľovania všetkých zamestnancov na prácu
v jednotlivých systémoch
Redakčno-rezervačné systémy:
Pear, MagicWare, Feedtrack a Live Agent
Personálna štruktúra oddelenia:
Viac ako 150 aktívnych používateľov

Živnosť
JaSCom Slovakia

• montáž a správa počítačov
• tvorba základných prezentačných web stránok
• fotografovanie
• 3D foto a video
• 360VR foto a video
• Tiny Planet foto
• 360VR Overcapture video

08/2000 – súčasnosť
Vzdelanie:

1988 – 1992

Gymnázium Vazovova
Bratislava

Sociológia
Filozofická fakulta UK, Bratislava1992 – 1997

Odborné znalosti:

MS Windows               
MS Excel                        
MS Word                        
MS PowerPoint           
MS SQL                           
Adobe Photoshop     
Adobe Premiere         
Corel Video Studio    
Teamwork                      
Basecamp                      
Redmine                          
Maileon                            
Codoma Pear                
Magic2G                          
HTML/PHP                     
Google Analytics         
Google Adwords          
SEO                                     Jazykové znalosti:

Slovenský jazyk    
Český jazyk             
Anglický jazyk        
Ruský jazyk             

Vodičský preukaz:

Skupina A/B od roku 1990
Najazdených viac ako 200 tis. km