O mne

• Mám viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti cestovných kancelárií, správy IT sietí, tvorby a správy obchodných web stránok
• Disponujem odbornými znalosťami v oblasti riadenia tímov pôsobiacich napr. oblasti cenotvorby, riadenia procesov pri správe serverov (interných i v cloude) a pracovných staníc.
• V obchodných aktivitách som sa podieľal na náraste obratu v priemere o  40% ročne v rokoch 2016 až 2020.
• Úspešne som spolupracoval na významných IT a web projektoch, ktoré pomáhali firme rásť a udržiavať si technologický a obchodný náskok v rámci svojho segmentu (implementácia cloudových riešení, call centra, interného helpdesk projektu, zriadenie a riadenie oddelenia pre cenotvorbu a podobne)
• Ako manažér som mal možnosť riadiť viaceré tímy vo veľkosti od 3 do 15 zamestnancov. V riadení ľudí kladiem dôraz na motiváciu zamestnancov a zvyšovanie ich vlastných kompetencií. Mám skúsenosti s change managementom súvisiacim s rastom spoločností (tvorba procesov, sledovanie KPI, HR manažment, hodnotiace pohovory)

Vo voľnom čase sa venujem fotografii a videu v rôznych formách a formátoch (foto a video 360VR, klasické foto a video, foto a video 3D stereoscopic, Tiny planet foto…)

Ak by ste mali záujem ma kontaktovať môžete tak spraviť cez moje LinkedIn konto, mailom, alebo napísaním odkazu cez kontaktný formulár vpravo dole na tomto webe.

Životopis:

(stiahnuteľná PDF verzia CV):

od 01/2023

Team leader Customer
Care
Asseco Solutions a.s.

• call centrum a hotline
• 5 agentov

Team leader
Asseco Solutions a.s.

• výnosový tím viacerých rolí
• 6 konzultantov, 2 key account manažéri, 2 hunteri, 1 projektový
manažér a 1 databázový špecialista

06/2022 – 12/2022
08/2016 – 07/2020

Konateľ / Obchodný riaditeľ
Verne Travel a.s.

• zodpovednosť za technickú, internetovú a webovú časť pri vzniku spoločnosti v roku 2010
• komplexná koordinácia prevádzky celej spoločnosti
• návrhy cieľov/KPI celej spoločnosti a ich komunikácia a vyhodnocovanie s akcionármi spoločnosti
• na základe globálnych KPI vytváranie cieľov pre jednotlivé predajné kanály
• návrh a prenesenie do praxe motivačného odmeňovacieho systému pre
jednotlivé predajné kanály
• Sledovanie a vyhodnocovanie ekonomických výsledkov spoločnosti a zodpovednosť za ich plnenie
• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na jednotlivých oddeleniach, ale aj medzi oddeleniami
• riadenie procesov spoločnosti a zabezpečovanie ich čo najvyššej efektívnosti
• spoluúčasť pri výbere zamestnancov spoločnosti
Personálna štruktúra spoločnosti:
15 zamestnancov, 4 pobočky (Žilina, Košice a 2x Bratislava)

Manažér IT
Satur Travel a.s.

• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• nastavovanie cieľov/KPI a zabezpečovanie ich následného plnenia
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externými dodávateľmi
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania nastavených procesov
• vytváranie zadaní pre externých dodávateľov
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, efektívne zdvojenie pozícii, zastupiteľnosť a podobne)
• priebežné návrhy a realizácia modernizácie hardware i software
s prihliadnutím na pomer cena/výkon
• zabezpečovanie personálnej dostupnosti oddelenia v rozsahu 24/7
• dohľad nad firemnými sieťami
Pracovná náplň oddelenia:
• úplna a komplexná starostlivosť o servery (interné i v cloude umiestnené), počítače, periférie, dochádzkový systém
• zabezpečovanie technickej prevádzky firemnej mobilnej siete
• správa internetového prístupu na centrále, na pobočkách i ďalších zmluvne dohodnutých firiem
• technické zabezpečenie prevádzky pevných sietí na centrále i pobočkách
• rozsah správy cca. 180 počítačov a viac ako 50 pobočiek po celom Slovensku
• správa vlastných domén (funkčnosť a expirácie)
Personálna štruktúra oddelenia:
3 zamestnanci, 5 externých dodávateľov

10/2004 – 10/2019
10/2004 – 02/2016
01/2018 – 10/2019

Manažér digital/web oddelenia
Satur Travel a.s.

• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• nastavovanie cieľov/KPl a zabezpečovanie ich následného plnenia
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externými dodávateľmi
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania oddelenia a procesov v ňom
• vytváranie zadaní pre externých dodávateľov
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, zdvojenie pozícii,
zastupiteľnosť’ a podobne)
Pracovná náplň oddelenia:
• komplexná technická starostlivosť o viaceré web stránky firmy (technická, funkčná – frontend a backend)
• evidencia, vyhodnocovanie a realizácia prichádzajúcich podnetov,
požiadaviek smerom k web stránkam
• zabezpečovanie rozvoja web stránok na základe podnetov a návrhov z iných oddelení
• SEO (implementácia, optimalizácia v súčinnosti s externou firmou)
• sledovanie štatistických ukazovateľov web stránok (analytics, search console, hotjar a podobne)
• implementácia externých zdrojov dát do firemných web stránok (web service, APl)
Personálna štruktúra oddelenia:
3 zamestnanci, 3 programátori, 3 externí dodávatelia

Manažér oddelenia cenotvorby
Satur Travel a.s.

• návrh a realizácia projektu vytvorenia samostatného kalkulačného oddelenia
• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externým dodávateľom
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania procesov
• vytváranie zadaní pre externého dodávateľa
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, zdvojenie pozícii,
zastupitelnost’ a podobne)
• zabezpečovanie personálnej dostupnosti oddelenia v rozsahu 24/7
Pracovná náplň oddelenia:
• spracovanie obchodných dát pre ďalšie využitie
• kalkulovanie predajných dát do redakčného a rezervačného systému na základe dodaných podkladov
• operatívne zmeny vo vykalkulovaných ponukách
Personálna štruktúra oddelenia:
4 zamestnanci, 1 externý dodávateľ

05/2006 – 04/2016
10/2004 – 07/2020

Expert pre redakčno-rezervačné systémy spoločnosti
Satur Travel a.s.

• zodpovednosť za implementáciu a prevádzku jednotlivých systémov
• návrhy zlepšení, nových funkcionalít a realizácia v spolupráci s dodávateľmi
• priebežné dohliadanie na funkčnosť a prevádzku celého systému
• sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie efektívnosti fungovania systému
• implementácia nových verzií a aktualizácií
• manažment zberu, nahlasovania a testovania chýb vo funkčnosti
• vyhodnocovanie podnetov od užívateľov
• riešenie zadaní a pripomienok od užívateľov samostatne, alebo v súčinnosti s dodávateľmi
• pravidelné stretnutia a konzultácie s dodávateľmi systémov
• odborná operatívna pomoc a poradenstvo pre používateľov v rozsahu 24/7
• pravidelné školenia a preškoľovania všetkých zamestnancov na prácu
v jednotlivých systémoch
Redakčno-rezervačné systémy:
Pear, MagicWare, Feedtrack a Live Agent
Personálna štruktúra oddelenia:
Viac ako 150 aktívnych používateľov

Živnosť
JaSCom Slovakia

• montáž a správa počítačov
• tvorba základných prezentačných web stránok
• fotografovanie
• 3D foto a video
• 360VR foto a video
• Tiny Planet foto
• 360VR Overcapture video

08/2000 – súčasnosť


1992 – 1997

Sociológia
Filozofická fakulta UK, Bratislava

Gymnázium Vazovova
Bratislava

Vzdelanie:

1988 – 1992