Video 360VR

Pre prezeranie videa na počítači (notebook, WIN, MAC) stačí podržať kliknutie myšou nad videom a posúvať kurzorom pohľad všetkými smermi. Na mobilnom telefóne je možné posúvať sa prstom po displeji, alebo pohybom celého telefónu.

Loď Harmónia