Loď Harmónia (Slovakia) 360VR Fotky

Pre prezeranie fotiek na počítači (notebook, WIN, MAC) stačí podržať kliknutie myšou nad fotkou a posúvať kurzorom pohľad všetkými smermi. Na mobilnom telefóne je možné posúvať sa prstom po displeji, alebo pohybom celého telefónu.