Contact

Životopis:

(stiahnuteľná PDF verzia TU):

08/2016 – 07/2020

Konateľ / Obchodný riaditeľ
Verne Travel a.s.

• zodpovednosť za technickú, internetovú a webovú časť pri vzniku spoločnosti v roku 2010
• komplexná koordinácia prevádzky celej spoločnosti
• návrhy cieľov/KPI celej spoločnosti a ich komunikácia a vyhodnocovanie s akcionármi spoločnosti
• na základe globálnych KPI vytváranie cieľov pre jednotlivé predajné kanály
• návrh a prenesenie do praxe motivačného odmeňovacieho systému pre
jednotlivé predajné kanály
• Sledovanie a vyhodnocovanie ekonomických výsledkov spoločnosti a zodpovednosť za ich plnenie
• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na jednotlivých oddeleniach, ale aj medzi oddeleniami
• riadenie procesov spoločnosti a zabezpečovanie ich čo najvyššej efektívnosti
• spoluúčasť pri výbere zamestnancov spoločnosti
Personálna štruktúra spoločnosti:
15 zamestnancov, 4 pobočky (Žilina, Košice a 2x Bratislava)

Riaditeľ IT
Satur Travel a.s.

• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• nastavovanie cieľov/KPI a zabezpečovanie ich následného plnenia
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externými dodávateľmi
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania nastavených procesov
• vytváranie zadaní pre externých dodávateľov
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, efektívne zdvojenie pozícii, zastupiteľnosť a podobne)
• priebežné návrhy a realizácia modernizácie hardware i software
s prihliadnutím na pomer cena/výkon
• zabezpečovanie personálnej dostupnosti oddelenia v rozsahu 24/7
• dohľad nad firemnými sieťami
Pracovná náplň oddelenia:
• úplna a komplexná starostlivosť o servery (interné i v cloude umiestnené), počítače, periférie, dochádzkový systém
• zabezpečovanie technickej prevádzky firemnej mobilnej siete
• správa internetového prístupu na centrále, na pobočkách i ďalších zmluvne dohodnutých firiem
• technické zabezpečenie prevádzky pevných sietí na centrále i pobočkách
• rozsah správy cca. 180 počítačov a viac ako 50 pobočiek po celom Slovensku
• správa vlastných domén (funkčnosť a expirácie)
Personálna štruktúra oddelenia:
3 zamestnanci, 5 externých dodávateľov

10/2004 – 10/2019
10/2004 – 02/2016
01/2018 – 10/2019

Riaditeľ digital/online oddelenia
Satur Travel a.s.

• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• nastavovanie cieľov/KPl a zabezpečovanie ich následného plnenia
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externými dodávateľmi
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania oddelenia a procesov v ňom
• vytváranie zadaní pre externých dodávateľov
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, zdvojenie pozícii,
zastupiteľnosť’ a podobne)
Pracovná náplň oddelenia:
• komplexná technická starostlivosť o viaceré web stránky firmy (technická, funkčná – frontend a backend)
• evidencia, vyhodnocovanie a realizácia prichádzajúcich podnetov,
požiadaviek smerom k web stránkam
• zabezpečovanie rozvoja web stránok na základe podnetov a návrhov z iných oddelení
• SEO (implementácia, optimalizácia v súčinnosti s externou firmou)
• sledovanie štatistických ukazovateľov web stránok (analytics, search console, hotjar a podobne)
• implementácia externých zdrojov dát do firemných web stránok (web service, APl)
Personálna štruktúra oddelenia:
3 zamestnanci, 3 programátori, 3 externí dodávatelia

Riaditeľ kalkulačného oddelenia
Satur Travel a.s.

• návrh a realizácia projektu vytvorenia samostatného kalkulačného oddelenia
• koordinácia pracovných úloh zamestnancov na oddelení
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej
efektívnosti
• riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
• riadenie komunikácie a spolupráce s externým dodávateľom
• optimalizácia procesov a návrhy na zlepšienia fungovania v rámci oddelenia, medzi oddeleniami i s externými dodávateľmi
• vyhodnocovanie fungovania procesov
• vytváranie zadaní pre externého dodávateľa
• výber zamestnancov oddelenia
• riadenie personálnych procesov na oddelení (služby, zdvojenie pozícii,
zastupitelnost’ a podobne)
• zabezpečovanie personálnej dostupnosti oddelenia v rozsahu 24/7
Pracovná náplň oddelenia:
• spracovanie obchodných dát pre ďalšie využitie
• kalkulovanie predajných dát do redakčného a rezervačného systému na základe dodaných podkladov
• operatívne zmeny vo vykalkulovaných ponukách
Personálna štruktúra oddelenia:
4 zamestnanci, 1 externý dodávateľ

05/2006 – 04/2016
10/2004 – 07/2020

Expert pre redakčno-rezervačné systémy spoločnosti
Satur Travel a.s.

• zodpovednosť za implementáciu a prevádzku jednotlivých systémov
• návrhy zlepšení, nových funkcionalít a realizácia v spolupráci s dodávateľmi
• priebežné dohliadanie na funkčnosť a prevádzku celého systému
• sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie efektívnosti fungovania systému
• implementácia nových verzií a aktualizácií
• manažment zberu, nahlasovania a testovania chýb vo funkčnosti
• vyhodnocovanie podnetov od užívateľov
• riešenie zadaní a pripomienok od užívateľov samostatne, alebo v súčinnosti s dodávateľmi
• pravidelné stretnutia a konzultácie s dodávateľmi systémov
• odborná operatívna pomoc a poradenstvo pre používateľov v rozsahu 24/7
• pravidelné školenia a preškoľovania všetkých zamestnancov na prácu
v jednotlivých systémoch
Redakčno-rezervačné systémy:
Pear, MagicWare, Feedtrack a Live Agent
Personálna štruktúra oddelenia:
Viac ako 150 aktívnych používateľov

Živnosť
JaSCom Slovakia

• montáž a správa počítačov
• tvorba základných prezentačných web stránok
• fotografovanie
• 3D foto a video
• 360VR foto a video
• Tiny Planet foto
• 360VR Overcapture video

08/2000 – súčasnosť
Vzdelanie:

1988 – 19921992 – 1997

Gymnázium Vazovova
Bratislava

Sociológia
Filozofická fakulta UK, Bratislava

Odborné znalosti:

MS Windows
MS Excel
MS Word
MS PowerPoint
MS SQL
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Corel Video Studio
Teamwork
Basecamp
Redmine
Maileon
Codoma Pear
Magic2G
HTML/PHP
Google Analytics
Google Adwords
SEOJazykové znalosti:

Slovenský jazyk
Český jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk

Vodičský preukaz:

Skupina A/B od roku 1990
Najazdených viac ako 200 tis. km